آگهی های متقاضی ضامن

خواستار ضامن کارمند
میزان وام :   1,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   مشارکتی
دسته بندی :   ضامن - ضامن کارمند رسمی
محل :   کرمان - کرمان
تاریخ ثبت :   ۰۰/۶/۳۱
وام کمیته امداد
میزان وام :   1,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   ضامن - ضامن کارمند رسمی
محل :   سیستان و بلوچستان - سرباز
تاریخ ثبت :   ۰۰/۶/۴
ضامن برای وام ازدواج
میزان وام :   2,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   ضامن - ضامن بانکی
محل :   لرستان - خرم آباد
تاریخ ثبت :   ۰۰/۴/۸
نیاز به دو ضامن برای وام ازدواج دویست میلیونی یه کاسب و یه کارمند
میزان وام :   50,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   ضامن - ضامن کارمند رسمی
محل :   هرمزگان - میناب
تاریخ ثبت :   ۰۰/۴/۷
ضمانت چک لوارم خانگی
میزان وام :   860,000,000 ریال
قیمت فروش :   8,282,929 ریال
دسته بندی :   ضامن - ضامن چک
محل :   ایلام - توحید
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۲۸
سلام ضامن میخام برای وام ازدواج تهعد و چک هم میدم بابت ضمانتش
میزان وام :   100,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   ضامن - ضامن کارمند رسمی
محل :   سیستان و بلوچستان - زاهدان
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۱۷
ضامند کارمند برای بانک
میزان وام :   2,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   ضامن - ضامن کارمند رسمی
محل :   کرمانشاه - کرمانشاه
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۱۰
وام ازدواج
میزان وام :   1,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   ضامن - ضامن کارمند رسمی
محل :   همدان - همدان
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۱