آگهی های متقاضی سرمایه گذار

خریدار وام ازدواج
میزان وام :   1,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   لرستان - بروجرد
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۱۵
پرداخت سود بانکی
میزان وام :   100,000,000 ریال
قیمت فروش :   100 ریال
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   خراسان شمالی - بجنورد
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۴