آگهی های ارائه دهنده سرمایه گذار

وام
میزان وام :   100,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   تهران - تهران
تاریخ ثبت :   ۰۰/۵/۴
پرداخت وام به کارمندان و خودرو و طلا و سیم
میزان وام :   500,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   تهران - تهران
تاریخ ثبت :   ۰۰/۴/۱
ثبت نام وام بانکی باز نشستگان با سفته
میزان وام :   100 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   تهران - تهران
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۲۶
وام با سفته
میزان وام :   100 ریال
قیمت فروش :   مشارکتی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   تهران - تهران
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۲۴
فروش امتیاز وام رسالت
میزان وام :   1,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   کرمان - کرمان
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۱۷
پرداخت فوري وام به دارندگان طلا
میزان وام :   10,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   البرز - کرج
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۵
وام با ضمانت طلا فوری
میزان وام :   700,000,000,000 ریال
قیمت فروش :   توافقی
دسته بندی :   سرمایه گذار - سرمایه گذار
محل :   تهران - تهران
تاریخ ثبت :   ۰۰/۳/۳